Vinogradniki in njihove pridne roke

Naši vinogradniki so ob prvih pomladnih sončnih žarkih pričeli z različnimi spomladanskimi opravili v naših vinogradih, kot so popravilo žične armature v vinogradih, vez šparonov in debel, podsejevanje manjkajočih trsov, dognojevanje parcel na analizo zemlje in priprava na začetek vegetacije, katera je v letošnjem letu kar pohitela. Nekatera dela so se letos pričela malo kasneje zaradi nizkih temperatur, ki so vztrajale vse do marca. Pridne roke so bile marljive tudi skozi zimo, saj so z rezom trte pričeli že konec novembra. Z rezom starejših trt so zaključili v začetku marca, mlajše trte pa so obrezali ob koncu meseca. Strokovno opravljena rez vpliva na dobro kondicijo trsov in na njihovo sposobnost, da vzdržijo tudi v težjih razmerah in dajejo najbolj kakovosten pridelek.

Vinogradniki so obenem pripravljali tudi teren za saditev novih trt v začetku aprila. V naših vinogradih letos na kar 9 parcelah, ki skupno obsegajo 24 hektarjev, načrtujejo nasad 85000 novih trt. Do sedaj smo imeli zasajenih toliko trsov, da je vsak pripadal enemu prebivalcu Slovenije. Sedaj pa bo v naših vinogradih skupno okrog 2.030.000 trsov.